Dokument Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 schválila 14. mája 2014 vláda Slovenskej republiky. V súčasnosti sa už pripravuje akčný plán realizácie stratégie,  ktorý bude čoskoro zverejnený na tomto webovom sídle.

 

 
 

 

Na projekte spolupracuje Centire, s.r.o., (zodpovedá za celkovú koordináciu procesu a analýzu), PDCS, o.z., (zabezpečuje vedenie pracovných stretnutí) a ActivIT, s.r.o. (zodpovedá za vytvorenie špecializovaného portálu pre pripomienkovanie stratégie).